Bijzondere Beschrijven
Gewest Beringen
Piramide OLV  24 juni
Bondsschieting OLV  19 juli