Bijzondere Beschrijven
Gewest Beringen
8 juni OLV  hulde Luc, Jimmy en Luca