Bestuur
THONES Cindy
Halstraat 72
3550 Heusden 
Tel: 0476/706971
Contact
De Schatbewaarder:

Deze doet alle bestellingen en aankopen die nodig zijn voor de werking van het verbond.

Hij int alle ontvangsten en doet alle betalingen.

Hij houdt een kasboek bij waarin alle ontvangsten en uitgaven worden geboekt, dit kasboek moet hij op elke vergadering kunnen voorleggen.

Op het einde van elk boekjaar zal hij een verslag opmaken, dat na goedkeuring door het bestuur samen met de voorzitter ondertekend.

Uittreksel reglement : Gewest Beringen