Gewest Beringen
Doel van het Gewest Beringen

 Gewest Beringen “Verbroedering”

 Doel van het Verbond.

 

Dit verbond heeft tot doel, alle gilden van het Gewest Beringen en omliggende te verenigen en om onder elkaar wedstrijden in te richten.

Het ligt in de bedoeling deze “edele sport” te verheffen, de vrede en eendracht onder alle gilden te bewaren en de overleveringen van onze voorvaderen over het leven onder de schutters te bewaren.  

 

De Bond moet al zijn leden de kans bieden hun edele sport op een gezonde manier te beoefenen, dit in een geest van verbroedering en verdraagzaamheid.

 

Stichtend voorzitter :

Alfons Berrevoets

 

02 Maart 1947  St.Petrus Tervant