Gewest Beringen
Functie “Jeugdraad”

 

 De jeugdraad bestaat  uit zes leden, deze worden verkozen door de algemene vergadering, nadat ze zich hiervoor kandidaat hebben gesteld.

 

De jeugdraad  moet vooral zorg dragen voor een optimale jeugd begeleiding.

Zij kunnen zelfstandig vergaderen of ook tegelijk met het hoofdbestuur “indien dit vereist is “. Zij zullen regelmatig het hoofdbestuur op de hoogte houden van de werking van de jeugdraad en kunnen steeds beroep doen op het hoofdbestuur die in de van het mogelijke zal tegemoet komen aan hun wensen in verband met jeugd werking.

De leden van de jeugdraad zullen steeds aanwezig zijn bij “manifestaties”die voor onze jeugdschutters worden ingericht .

De leden van de jeugdraad zullen het hoofdbestuur bijstaan bij gelegenheden  waarbij dit vereist is, zoals bondsfeesten en het winterfeest.

 

Uittreksel Reglement : Gewest Beringen