Bestuur
AERTS  Marcel
Koolmijnlaan 472
3582 Beringen 
Tel: 0475/334874

 

De Voorzitter :

 

Hij roept de vergaderingen samen, leidt de debatten, hij geeft en ontneemt het woord en zorgt voor een ordelijk verloop ervan.

 

Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

 

Hij vertegenwoordigt in de mate van het mogelijke het verbond op vergaderingen en manifestaties waarop hij is uitgenodigd en is bevoegd ter plaatse beslissingen te treffen die het verbond aanbelangen.

 

Hij ondertekent samen met de secretaris het verslag van de vergaderingen  en de briefwisseling door deze uitgevoerd, wanneer dit vereist is.

 

Hij ondertekent samen met de schatbewaarder het jaarlijks kas verslag.

 

Uittreksel uit reglement Gewest Beringen

 

Contact