Reglement Voorzitters schieting

De Voorzittersschieting :

 

Traditie getrouw wordt deze schieting ingericht bij aanvang van het nieuw seizoen. Iedere Gilde krijgt bij beurtrol de kans deze schieting in te richten . De wedstrijd is verplichtend voor de voorzitters van alle aangesloten gilden, alsook de voorzitter van het hoofdbestuur Gewest Beringen is verplicht deel te nemen aan deze wedstrijd. In geval van heir kracht kan de voorzitter zich laten vervangen door zijn ondervoorzitter.

De gilden die geen afvaardiging sturen verliezen hun beurt voor het inrichten van deze wedstrijd.

De volgorde van schieten wordt door loting vastgelegd, de voorzitters schieten om beurt en al de afgeschoten vogels tellen voor één punt, ook wanneer meerdere vogels gelijk worden geschoten.

Wanneer er tien vogels zijn geschoten wordt de wip gevuld.

De wedstrijd duurt ongeveer één uur, onmiddellijk na de wedstrijd zal de inrichtende gilde overgaan tot de prijsuitreiking. De winnaar zal een kleine trofee in ontvangst nemen en er zal aan elke deelnemer een drankje aangeboden worden.

De deelnemende voorzitters zijn verplicht deel te nemen aan de verbonden prijsschieting.

 

Uittreksel Reglement: Gewest Beringen

Gewest Beringen