DE VERBROEDERING SCHIETING

 

Deze schieting is ook vastgelegd in een beurt rol.

 

Het betreft een gewone prijsschieting waarop elke gilde geacht wordt een ”afvaardiging” te sturen, Een gilde die niet deelneemt zal haar beurt rol verliezen voor het inrichten van deze schieting.

De totale opbrengst van deze schieting is voor de inrichters, en om de deelname van de andere gilde te stimuleren zal het Gewest Beringen 100€ ter beschikking stellen voor het plaatsen van gratis vogels te verdelen over de twee wippen.

 

 Reglement : Gewest Beringen

 

Gewest Beringen